reanimatiekit

Reanimeren Moet Je Leren

Het is de laatste tijd al vaak in het nieuws geweest: te weinig mensen kunnen reanimeren! Zoveel mogelijk mensen zouden dus een opleding moeten volgen in reanimatie vaardigheden, een zogenoemde reanimatiecursus.

Waarom zou u de training volgen?

De eerste hulp bij een hart- of circulatiestilstand wordt reanimatie genoemd. Reanimatie is hartmassage in combinatie met mond-op-mond of mond-op-neus beademing en inzet van de AED.

70 tot 80% van de hartproblemen vindt in huiselijke kring plaats. Dus daar waar naasten de omstanders zijn. Reanimatie is dan van levensbelang, het kan een leven redden.

Veel mensen overlijden ten gevolge van een hartinfarct. De bloedtoevoer in het lichaam stopt en daarmee stopt ook het zuurstof transport. Na ongeveer 4 – 6 minuten zijn de cellen in de hersenen hierdoor onherstelbaar beschadigd. Wanneer iemand binnen die eerste minuten na de hart- of circulatiestilstand direct met hartmassage en beademing begint, kan deze beschadiging tot een minimum beperkt of zelfs voorkomen worden. Direct beginnen met de reanimatie met AED verhoogt de overlevingskans met 50-70% ten opzichte van slachtoffers die niet of binnen 67 minuten gereanimeerd worden. Elke minuut na deze zes minuten, neemt de overlevingskans af met 10%.

Heeft u al een reanimatiediploma maar nog geen AED les gevolgd of is uw diploma al even verlopen? Er zijn ook speciale cursussen om de stof weer door te lopen, herhalingscursussen reanimatie, waarin de cursist de cursusstof herhaald krijgt, maar vooral veel kan oefenen om de vaardigheden bij te houden.  

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn in een reanimatiecursus:

• de oorzaken van een circulatiestilstand

• het vaststellen van een bewustzijnsstoornis en ademhalingsstoornis

• wat de doen als de circulatie weer of toch aanwezig is

• de mond op mond beademing en hartmassage.

Na de cursus kunt u:

• een hartstilstand bij een slachtoffer vaststellen

• de hulpverleningsdienst alarmeren

• de reanimatie starten

• de AED toepassen.